Boeken

 

 

‘Praktische tips voor in de klas, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uit de afgelopen vijftien jaar. Bij elkaar gebracht op thema en toegankelijk opgeschreven door Winnifred Jelier, oud-eindredacteur van Didactief.’ – Jelle Kaldewaij, directeur NRO.

De boekjes Alles op een rij zijn bundelingen van artikelen die eerder verschenen in onderwijstijdschrift Didactief. Ze geven praktische handreikingen binnen belangrijke onderwijsthema’s, zoals motivatie, feedback geven, taal en ouderbetrokkenheid.

Winnifred Jelier, Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs I. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2017. ISBN 978 90 77 866 429.
Onderwerpen: effectieve feedback, begrijpend lezen, rekenen, lesgeven aan kleuters, overdracht van groep 8 naar de brugklas, ouderbetrokkenheid.

Winnifred Jelier, Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs I. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2017. ISBN 978 90 77 866 412.
Onderwerpen: toetsen, motivatie, orde houden, begrijpend lezen, brugklas, huiswerk, ouderbetrokkenheid.

Winnifred Jelier (met een bijdrage van Bea Ros), Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs II. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2018. ISBN 978 90 77 866 481.
Onderwerpen: adhd, dyslexie, autisme, normen en waarden, leren in groepjes, werkdruk verminderen en stress voorkomen.

Winnifred Jelier & Hannah Wolff, Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs II. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2019.
Onderwerpen: schooladvies, formatief evalueren, burgerschapsonderwijs, taal bij de zaak- en bètavakken, pesten, werkdruk en stress, collegiaal leren.