Boeken

Voor opdrachtgever Didactief schreef ik tussen 2016 en 2018 overzichtsartikelen voor leraren. Deze werden gebundeld in vier boekjes.

 

aoerWinnifred Jelier, Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs I. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2017.
Onderwerpen: effectieve feedback, begrijpend lezen, rekenen, lesgeven aan kleuters, overdracht van groep 8 naar de brugklas, ouderbetrokkenheid.

 

aoer2Winnifred Jelier (met een bijdrage van Bea Ros), Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het basisonderwijs II. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2018.
Onderwerpen: adhd, dyslexie, autisme, normen & waarden, leren in groepjes, werkdruk & stress.

 

aoer3Winnifred Jelier, Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs I. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2017.
Onderwerpen: toetsen, motivatie, orde houden, begrijpend lezen, brugklas, huiswerk, ouderbetrokkenheid.

 

aoer4Winnifred Jelier & Hannah Wolff, Alles op een rij… Praktische handreikingen uit onderzoek voor het voortgezet onderwijs II. Meppel: Ten Brink Uitgevers, 2019.
Onderwerpen: schooladvies, formatief evalueren, burgerschapsonderwijs, taal bij de zaak- en bètavakken, pesten, werkdruk & stress, collegiaal leren.

 

‘Praktische tips voor in de klas, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uit de afgelopen vijftien jaar. Bij elkaar gebracht op thema en toegankelijk opgeschreven door Winnifred Jelier, oud-eindredacteur van Didactief.’ – Jelle Kaldewaij, directeur NRO.